Jezikovni tečaji


Znanje tujih jezikov je danes zelo pomembno na vse več področjih našega življenja, najbolj pa pri:


  • opravljanju svojega poklica,
  • morebitnem nadaljnjem študiju,
  • strokovnem izpopolnjevanju ter spremljanju razvoja določene stroke v svetu,
  • krepitvi narodne identitete in medosebnih vezi,
  • preživljanju svojega prostega časa in pri zasebnih potovanjih, oz. dopustih v tujini.


Jezikovni tečaji so tako idealna priložnost za izpopolnjevanje vašega znanja, še posebej če delamo v poklicu, kjer je znanje tujih jezikov nuja.

Kdaj lahko rečemo da poznamo in uporabljamo tuji jezik AKTIVNO?

Pri učenju tujega jezika se učimo štirih spretnosti: pisati, govoriti, brati in poslušati. Aktivno znamo uporabljati tuji jezik takrat, ko smo na nek način usposobljeni za prevajanje v tuji jezik, ko znamo gladko govoriti in pisati. Jezikovni tečaji so tako odlična priložnost, da se naučimo aktivne uporabe tujih jezikov. PASIVNO znanje tujega jezika vsekakor dosti manj zahtevno- z njim sicer lahko beremo, si delno prevajamo v slovenščino, govorimo pa ga samo za silo.

Tudi evropski prostor spodbuja vseživljenjsko učenje jezikov, zato v Evropski uniji že vse od njenih začetkov namenjajo posebno skrb učenju tujih jezikov, hkrati pa pozivajo k ohranjanju kulturne in jezikovne raznolikosti, zato so jezikovni tečaji tudi pri nas dobro obiskani.

Vemo, da smo ljudje čedalje bolj časovno omejeni in nekateri preprosto nimajo časa ali pa jim je odročno obiskovati tečaje. Tudi takim je dana možnost učenja tujega jezika, saj so na tržišču tudi razni jezikovni tečaji na zgoščenkah ali na spletu in tako se lahko skoraj kdorkoli in kadarkoli začne učiti tujega jezika.


Jezikovni tečaji

Kategorije