Jezikovna šola

Angleščina in učenje angleščine

Angleščina je nedvomno največji svetovni jezik tako po številu naravnih in drugih govorcev. Pa si kar oglejmo nekaj dejstev, ki bodo potrdili mojo trditev. Angleški jezik je zahodno germanski jezik, ki izvira iz Anglije. Če bi naštevali države v katerih …

Prevajanje

V sedanjem življenju je prevajanje ena izmed dejavnosti, ki je izredno cenjena. Gre namreč za to, da lahko določene tekste ali pa celo knjige damo nekomu, katerega glavno delo je prevajanje in nam bo to prevedel iz osnovnega jezika v …

Jezikovna šola tujih jezikov

V današnjem času je znanje tujih jezikov čedalje bolj cenjeno. Ne le popotniki in turisti, temveč tudi poslovneži čedalje bolj spoznavajo, da je pomembno, da z ljudmi komuniciraš v njihovem jeziku, zato tudi čedalje več delodajalcev zahteva od bodočih zaposlenih …

Jezikovni tečaji

Znanje tujih jezikov je danes zelo pomembno na vse več področjih našega življenja, najbolj pa pri:

  • opravljanju svojega poklica,
  • morebitnem nadaljnjem študiju,
  • strokovnem izpopolnjevanju ter spremljanju razvoja določene stroke v svetu,
  • krepitvi narodne identitete in medosebnih vezi,
  • preživljanju svojega prostega

Tečaji tujih jezikov

Zaradi vse večje svetovne globalizacije, so tečaji tujih jezikov in jezikovna šola postali eni izmed bolj obiskanih pri nas. Jezik je najmočnejše človekovo orodje za sporazumevanje, zato je dobro, da poleg maternega jezika obvladamo vsaj kakšen tuji jezik, ker znanje …

Kategorije