Jezikovna šola

Angleščina in učenje angleščine

Angleščina je nedvomno največji svetovni jezik tako po številu naravnih in drugih govorcev. Pa si kar oglejmo nekaj dejstev, ki bodo potrdili mojo trditev. Angleški jezik je zahodno germanski jezik, ki izvira iz Anglije. Če bi naštevali države v katerih je angleščina prvotni jezik, bi lahko naštevali še cel dan, omenimo jih samo nekaj. Materni jezik je angleščina v ZDA, Avstraliji, na Bahamih in Barbadosu, na Jamajki, v Novi Zelandiji. Gre za najbolj uporabljen jezik v Evropski uniji.

Lahko bi sicer rekli, da so si vsi jeziki v Evropski uniji enaki, a ni čisto tako. Precej močan jezik je tudi nemščina, a angleščina vsekakor prevladuje. Sam jezik je pisan v latinični pisavi, ta je v 9. stoletju nadomestila anglo-saksonske rune. Sodobna abeceda angleškega jezika vsebuje 26 črk latinice.

jezikovna šola

Ker gre za skupni jezik vseh prebivalcev zemlje, nas le-ta spremlja že od ranih nog, čeprav ima večina držav svoje jezike, pa je angleščina prvi jezik na katerega pomislimo ko se želimo sporazumevati s tujcem in ne znamo njihovega jezika. Z angleščino se srečamo že v osnovnih šolah, v bistvu že prej, a takrat pričnemo z učenjem. Dobro in tekoče znanje angleščine je izvrstno zaradi več različnih razlogov. Prednost boste imeli pri iskanju službe, sporazumevali se boste lahko s tujci, vsa opravila na računalniku vam bodo veliko jasnejša, saj tam komuniciranje v večini poteka prek angleščine.

Za dokazovanje znanja angleščine so vam na voljo različni testi. Če bi radi svoje znanje oplemenitili, vam je lahko pri tem v ogromno pomoč tudi kakšna jezikovna šola v kateri se boste po korakih priučili vseh skrivnosti in lepot tega jezika.

Prevajanje

V sedanjem življenju je prevajanje ena izmed dejavnosti, ki je izredno cenjena. Gre namreč za to, da lahko določene tekste ali pa celo knjige damo nekomu, katerega glavno delo je prevajanje in nam bo to prevedel iz osnovnega jezika v želenega. Prevajanje je namreč danes skoraj nujno potrebno. Veliko stvari, priročnikov, knjig za učenje je danes napisanih zgolj v angleškem jeziku, kar pa lahko mnogim predstavlja velike težave. Kajti v kolikor ne razumemo najbolj določenega jezika, smo lahko v velikih težavah. Dvojka.si je ena izmed najboljših in najugodnejših rešitev, kjer vam bodo priskrbeli zelo kvalitetno prevajanje.  Tudi kar se tiče zaposlitve imamo veliko večji izbor tudi na področju iskanja zaposlitve, kajti imamo le še znanje tujih jezikov, s pomočjo katerih lahko naredimo kar nekaj stvari. Zelo iskano delo je prav kvaliteten prevajalec, ki bo v določenem podjetju, ki se ukvarja z prevajanjem deloval kar se da pozitivno. V takih agencijah imajo po navadi polne roke dela, saj prevajajo vse od priročnikov pa tudi navodil za uporabo raznih strojev, gospodinjskih aparatov ter tako naprej. Prevaja se tudi tekste za spletne strani, katerih uporabniki želijo, da bi imeli strani tudi v angleškem jeziku. Skratka ta dejavnost se danes uporablja že skoraj na popolnoma vseh področjih.

Jezikovna šola tujih jezikov


V današnjem času je znanje tujih jezikov čedalje bolj cenjeno. Ne le popotniki in turisti, temveč tudi poslovneži čedalje bolj spoznavajo, da je pomembno, da z ljudmi komuniciraš v njihovem jeziku, zato tudi čedalje več delodajalcev zahteva od bodočih zaposlenih znanje vsaj enega svetovnega jezika, ker se zavedajo, da je razumevanje jezika in poznavanje okolja poslovnih partnerjev pogoj za uspešno sodelovanje.

Jezikovna šola nam omogoča temeljito priučitev skoraj kateregakoli tujega jezika. Pri nas imamo teh šol kar nekaj in vsak posameznik lahko najde nekaj zase- glede na svoje prehodno znanje, želje in sposobnosti. Široka izbira in pestri programi nam omogočajo kakovostno učenje in hitro osvojitev tujega jezika.

Vsaka jezikovna šola ponuja od najbolj klasičnih in najpogostejših jezikov- angleščina, nemščina, španščina, do malo bolj eksotičnih, recimo kitajščina, ruščina…

Učenje tujih jezikov ni samo podlaga za gospodarsko in kulturno povezovanje narodov iz različnih svetovnih držav, temveč tudi priložnost za lastno osebno rast in razvoj.

Narodi se med seboj razlikujejo po različnem odnosu do življenja, pa naj bo to rusko gostoljubje, ali pa španska strast. Da začutimo ta njihov utrip življenja, je predpogoj znanje njihovega jezika.

Učitelji v jezikovnih šolah morajo biti sposobni podajati znanje jezika na lahko razumljiv način in se pri poučevanju prilagoditi skupini, samo tako se slušatelji lahko resnično naučijo in osvojijo nov tuji jezik. Marsikatera jezikovna šola pa ponuja tudi učenje tujega jezika neposredno v državi, kjer se ta jezik uporablja- mnogi pravijo, da je to najučinkovitejša in najhitrejša metoda učenja, ker človek dejansko z jezikom živi in ga začuti v svojem naravnem okolju.


Jezikona šola

Jezikovni tečaji


Znanje tujih jezikov je danes zelo pomembno na vse več področjih našega življenja, najbolj pa pri:


  • opravljanju svojega poklica,
  • morebitnem nadaljnjem študiju,
  • strokovnem izpopolnjevanju ter spremljanju razvoja določene stroke v svetu,
  • krepitvi narodne identitete in medosebnih vezi,
  • preživljanju svojega prostega časa in pri zasebnih potovanjih, oz. dopustih v tujini.


Jezikovni tečaji so tako idealna priložnost za izpopolnjevanje vašega znanja, še posebej če delamo v poklicu, kjer je znanje tujih jezikov nuja.

Kdaj lahko rečemo da poznamo in uporabljamo tuji jezik AKTIVNO?

Pri učenju tujega jezika se učimo štirih spretnosti: pisati, govoriti, brati in poslušati. Aktivno znamo uporabljati tuji jezik takrat, ko smo na nek način usposobljeni za prevajanje v tuji jezik, ko znamo gladko govoriti in pisati. Jezikovni tečaji so tako odlična priložnost, da se naučimo aktivne uporabe tujih jezikov. PASIVNO znanje tujega jezika vsekakor dosti manj zahtevno- z njim sicer lahko beremo, si delno prevajamo v slovenščino, govorimo pa ga samo za silo.

Tudi evropski prostor spodbuja vseživljenjsko učenje jezikov, zato v Evropski uniji že vse od njenih začetkov namenjajo posebno skrb učenju tujih jezikov, hkrati pa pozivajo k ohranjanju kulturne in jezikovne raznolikosti, zato so jezikovni tečaji tudi pri nas dobro obiskani.

Vemo, da smo ljudje čedalje bolj časovno omejeni in nekateri preprosto nimajo časa ali pa jim je odročno obiskovati tečaje. Tudi takim je dana možnost učenja tujega jezika, saj so na tržišču tudi razni jezikovni tečaji na zgoščenkah ali na spletu in tako se lahko skoraj kdorkoli in kadarkoli začne učiti tujega jezika.


Jezikovni tečaji

Tečaji tujih jezikov

Zaradi vse večje svetovne globalizacije, so tečaji tujih jezikov in jezikovna šola postali eni izmed bolj obiskanih pri nas. Jezik je najmočnejše človekovo orodje za sporazumevanje, zato je dobro, da poleg maternega jezika obvladamo vsaj kakšen tuji jezik, ker znanje jezikov človeka bogati. Najbolj razširjen in obiskan je gotovo tečaj angleščine. jezikovna šola angleščine spada med najbolj univerzalne svetovne jezike, govori se na vseh celinah sveta, hkrati pa je tudi najhvaležnejša za učenje. K temu, da je tečaj angleščine med najbolj obiskanimi pripomore tudi dejstvo, da nam angleščina odpira vrata v svet znanosti, športa, razvedrila( računalništvo)…

Znanje tujega jezika nam omogoča potovanja po svetu in sporazumevanje z ljudmi iz različnih dežel, hkrati pa preko jezika spoznavamo tudi njihove običaje, kulturo in lažje razumemo njihov življenjski slog. Lahko izmenjujemo svoja mnenja, razmišljanje, poglede, vse to pa pripomore k večji strpnosti , ter sprejemanju drugačnosti.

Tečaji tujih jezikov poleg angleščine ponujajo tudi učenje drugih, pogosti so tako tečaji nemščine, španščine, italijanščine, francoščine… Ti jeziki spadajo med najbolj uporabne in govorjene, zato so tudi ti tečaji med najbolj obiskanimi in razširjenimi. Nekatere jezikovne šole pa ponujajo tudi učenje bolj »eksotičnih« jezikov, npr. ruščine, kitajščine… Obiskovalci teh tečajev, kot je to tudi jezikovna šola, so po navadi manjše organizirane skupine ljudi (recimo podjetja), ki v določenem času potrebujejo osvojitev določenega jezika, najpogosteje zaradi poslovnih interesov.

Za tujce pri nas pa poskrbijo tečaji, jezikovna šola, ali kaj podobnega, ki ponujajo učenje slovenskega jezika, tudi njihova popularnost in obiskanost iz leta v leto narašča. Iz leta v leto pa naraščajo tudi tečaji tujih jezikov v vrtcih, saj vemo, da so otroci v svojih zgodnjih letih najdovzetnejši za učenje.

Tečaji tujih jezikov

Kategorije